top of page

PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES)

EL PACTE

El Pacte de les Alcaldies és el moviment mundial més gran de ciutats per l'acció local en clima i energia. En ell, s'agrupen milers de governs locals que de manera voluntària es comprometen a implantar els objectius en matèria de clima i energia de la UE.

Els signants del Pacte comparteixen aquests mateixos objectius per a 2050: accelerar la descarbonització dels seus territoris, enfortir la seua capacitat per a adaptar-se als impactes ineludibles del canvi climàtic i aconseguir que els seus ciutadans gaudisquen d'accés a una energia segura, sostenible i assequible.

Les ciutats signants es comprometen a actuar per a recolzar la implantació de l'objectiu europeu de reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle en un 40% per a 2030 i l'adopció d'un enfocament comú per a l'impuls de la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

Per a traduir el seu compromís polític en mesures i projectes pràctics, els signants del Pacte es comprometen a presentar, en els dos anys següents a la data d'adhesió del municipi a la iniciativa, un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) en el qual s'esbossen les accions clau que es pretén escometre.

+ Informació: https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/

 

EL PLA INCLOU:

AVALUACIÓ DE RISCOS I VULNERABILITATS

Estudi i anàlisi dels riscos climàtics sobre el municipi, les vulnerabilitats enfront del Canvi Climàtic i la capacitat d'adaptació local.

RESUM

EXECUTIU

Síntesi del desenvolupament del projecte i els seus resultats per a responsables públics, polítics i tècnics. Necessari el seu lliurament en la plataforma del Pacte.

INFORME DE SEGUIMENT I PARTICIPACIÓ

Avaluació del desenvolupament del projecte en el municipi una vegada aprovat. Avaluació del grau de participació d'agents externs i ciutadania.

INVENTARI D'EMISSIONS DE GASOS D'EFECTE D'HIVERNACLE

Desenvolupament de l'inventari d'emissions de GEI del municipi d'acord amb la metodologia del Pacte i els estàndards europeus.

PLA D'ACCIÓ

Disseny d'estratègies coherents de mitigació i adaptació d'acord amb els resultats de les anàlisis, dirigides a aconseguir els objectius del Pacte.

bottom of page