top of page

Avís legal

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de domini web és Offset Trail COOP.V., amb domicili a aquest efecte a València, C/ Dr. Ricardo Aparisi 1, sota-dreta -  46026, València (Comunitat Valenciana, Espanya), NIF: F-42870642 inscrita en el ”Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a data del 29/03/2021, amb número V-3208 i amb classe de cooperativa de treball associat. Correu electrònic de contacte: contacto@offset-trail.com.

2. Usuaris.

L'accés i/o ús d'aquest portal d'Offset Trail COOP.V. atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. Ús del portal.

www.offset-trail.com proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, els continguts) en internet pertanyents a Offset Trail COOP.V. o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés.  L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.  Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

4. Protecció de dades.

Offset Trail COOP.V. compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.  Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a contacto@offset-trail.com, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

​Així mateix, Offset Trail COOP.V. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.


5. Propietat intel·lectual i industrial.


​Offset Trail COOP.V. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Offset Trail COOP.V. o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats.  En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mig tècnic, sense l'autorització d'Offset Trail COOP.V.  L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Offset Trail COOP.V.  Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d'Offset Trail COOP.V.


6. Exclusió de garanties i responsabilitat.

Offset Trail COOP.V. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions.


​Offset Trail COOP.V. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

​8. Enllaços.

En el cas que en www.offset-trail.com es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d'Internet, Offset Trail COOP.V. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.  En cap cas Offset Trail COOP.V. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet.  La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

​9. Dret d'exclusió.

​Offset Trail COOP.V. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.

10. Generalitats.


Offset Trail COOP.V. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


11. Modificació de les presents condicions i durada.


​Offset Trail COOP.V. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.


12. Legislació aplicable i jurisdicció.

La relació entre Offset Trail COOP.V. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.

bottom of page