top of page
Estudios de Impacto Ambiental: Recursos y consejos

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. D'aquesta manera es pot valorar i comparar la seva eficiència energètica, i afavorir així la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

A partir de la publicació de el Reial decret 235/2013, els habitatges en venda o lloguer han de disposar d'aquest certificat. No sent obligatori per als immobles arrendats per un període inferior a quatre mesos.

OBJECTIU

6_edited_edited.png

L'objectiu del certificat d'eficiència energètica és informar el futur comprador o arrendatari de la qualitat energètica de l'habitatge que adquirirà o llogar. A més, ofereix informació objectiva sobre el consum d'energia i les emissions de CO₂ de l'edifici, inclou informació sobre les característiques energètiques de l'envolupant de l'edifici (aïllament i estanquitat dels tancaments i finestres, proteccions solars, etc), de les instal·lacions tèrmiques (rendiment i eficiència dels sistemes d'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i ventilació) i de les instal·lacions d'il·luminació (només en locals i edificis terciaris).

LA CERTIFICACIÓ

L'obtenció del certificat d'eficiència energètica atorgarà el dret d'utilització, durant el període de validesa d'aquest, de l'etiqueta d'eficiència energètica, els continguts de la qual es recullen al document reconegut corresponent a l'etiqueta d'eficiència energètica, disponible en el Registre general.

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici o unitat de l'edifici. Haurà de figurar sempre en l'etiqueta, de manera clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat.

eficiencia energetica.png

Aconsegueix el teu certificat energètic a la Comunitat Valenciana amb els millors tècnics professionals

El certificat que necessites per alquilar o vendre la teua vivienda

Sol·licita el teu pressupost

Gràcies. Us contactarem aviat.

bottom of page