top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

LIFE RedBosques_Clima

El programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de manera exclusiva, al medi ambient i a l'acció pel clima. RedBosques naix amb el propòsit de millorar la gestió dels boscos de la regió mediterrània espanyola inclosos en la Xarxa Natura 2000, facilitant l'accés dels agents implicats al millor coneixement disponible. L'objectiu últim és que puguen aplicar aqueix coneixement al seu treball diari, específicament incorporant en les seues actuacions objectius de conservació de la biodiversitat i d'adaptació al canvi climàtic.

El passat dia 1 de Març de 2022 vam tindre el plaer d'assistir a la jornada de presentació de RedBosques_Clima a València organitzada per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.

L'objectiu d'aquesta sessió era presentar diferents iniciatives i projectes que s'estan duent a terme en el territori espanyol que tenen com a objectiu una millora estructural de la gestió que es realitza dels boscos, perquè aquests puguen exercir millor el seu paper crucial en la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Els boscos són els ecosistemes terrestres amb major capacitat de mitigació del canvi climàtic, mitjançant la captació i acumulació de carboni. Per això, suposen una eina imprescindible per a fer front a aquesta amenaça. La seua conservació, restauració i gestió sostenible ha de ser una tasca prioritària.


Aquest programa pretén augmentar la capacitat d'adaptació al canvi climàtic dels boscos i per a això es desenvolupen tres línies d'actuació:

  1. Proporcionar eines per a avaluar la vulnerabilitat al canvi climàtic dels boscos i per a assegurar la qualitat i eficàcia de les mesures d'adaptació.

  2. Aplicar aquestes eines en 3 casos pilot, seleccionats en tres situacions representatives de l'estat de conservació més freqüent en els boscos espanyols.

  3. Promoure la replicació del model de gestió proposat de manera que les mesures d'adaptació puguen estendre's al conjunt del territori.

L'acte va comptar amb la participació d'experts de diverses organitzacions i administracions com Europarc España, el Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Govern Basc.


Va ser una sessió carregada d'informació, coneixements valuosos i amb esperit de compromís i millora de la situació actual de les muntanyes valencianes i espanyols.

Es va posar l'accent que la situació actual a Espanya és en un cert grau descoratjadora a causa de dècades de gestió deficient i abandó que han deixat a gran part dels boscos en una situació de vulnerabilitat enfront de riscos com a incendis i plagues. Per a fer front a aquestes amenaces són necessàries actuacions en dos àmbits:

  • Espècies: les masses monoespecífiques s'han de substituir per boscos heterogenis, més rics ecològicament i més resistents a plagues i malalties.

  • Densitat: les densitats molt elevades s'han de reduir per a millorar el creixement dels arbres i augmentar la resistència de les masses enfront d'incendis.

Com a conclusió s'estableix que la gestió forestal sostenible és imprescindible per a fer front al canvi climàtic, la qual cosa es podria resumir en la següent frase: més arbres no és millor, millors arbres és millor. Espanya, amb una superfície forestal del 55%, es troba molt ben posicionada per a augmentar la qualitat del seu entorn natural i augmentar la seua resiliència a l'amenaça del canvi climàtic, però és necessari compromís i treball per tots els agents implicats.2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Publicar: Blog2_Post
bottom of page