top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

L'Ajuntament de Vinaròs obté la certificació de la seua Petjada de Carboni amb Offset Trail.

L'Ajuntament de Vinaròs passa a formar part del conjunt d'administracions, organitzacions i empreses que conformen el Registre Voluntari de Petjada de Carboni a nivell nacional, amb la finalitat de participar en la lluita contra el canvi climàtic.

El consistori ha col·laborat amb la nostra organització per a calcular i presentar a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) la Petjada de Carboni de l'Administració Local corresponent a l'any 2020.

Aquesta petjada de carboni és l'indicador que mostra les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle d'una organització mitjançant l'ús i transformació de l'energia procedent de combustible fòssil, així com l'obtenció d'energia elèctrica.

Per a això, hem dut a terme el mostreig de les activitats en seus i dependències municipals, a més dels vehicles d'operativa municipal donant com a resultat l'emissió total de 224,32 tones de CO₂, la qual cosa es tradueix en un índex de 7,78 kg de Co2/habitant.

Amb l'aprovació del càlcul de la petjada de carboni per part del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic l'Ajuntament compta amb el registre identificatiu del càlcul, que s'atorga a cada organització que mesure l'efecte climàtic de les seues activitats.

Aquesta acreditació té tres certificats, corresponents primer al càlcul, segon a la reducció de la petjada de carboni, que es podrà aconseguir després de registrar quatre petjades de carboni consecutives, aconseguint amb això, una reducció respecte de les emissions del primer any calculat, i, finalment, el tercer de compensació, que estableix les emissions que l'organització compensa sobre les emissions que són difícils de reduir. A través d'aquesta validació el consistori continuarà amb l'objectiu de reducció d'emissions i millora de la sostenibilitat ambiental de l'organització.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Publicar: Blog2_Post
bottom of page