top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Colaborem en el Pojecte WOODBYSAT

Desenvolupat com la continuació del seu anterior projecte, WOODFOREST SATELLITE, l'Institut Tecnològic per a la Fusta i el Moble, AIDIMME, mitjançant el suport de la Generalitat Valenciana i l'IVACE, ha desenvolupat el projecte WoodbySat, on ha comptat de nou amb OFFSET TRAIL com a empresa col·laboradora per al desenvolupament d'aquesta nova fase del projecte, en la qual s'ha avaluat la qualitat de la fusta de pi blanc (Pinus halepensis) en arbres en peus mitjançant mètodes no destructius i teledetecció.


La classificació de la fusta de Pinus halepensis permetrà valorar un recurs que només en la Comunitat Valenciana alberga el 72% de la superfície forestal arbrada, la qual cosa suposa més de mig milió d'hectàrees susceptibles de ser gestionades per a fins fusters.

Fusta extreta en treballs de prevenció d'incendis al costat de les zones de mostreig.


La capacitat de millorar l'avaluació de la qualitat de la fusta d'arbres en peus mitjançant mètodes no destructius i a escales cada vegada majors gràcies a l'ús de teledetecció satel·litària i de detall, permetrà posar en valor les grans extensions de muntanya poblades per aquesta espècie, afavorint la gestió de masses que mitjançant les adequades actuacions repercutirien en un aprofitament rendible de la muntanya, en un context d'auge de la bioeconomia basada en materials sostenibles, d'origen local, i amb baixa petjada ecològica, fet que comportarà la millora de l'estat sanitari dels nostres boscos i una major resiliència a pertorbacions com a incendis i plagues.

Medició d'ultrasons en àrbres en peu ubicats en les parcel·les d'estudi.


Dins de les accions dutes a terme en aquesta fase del projecte, OFFSET TRAIL hem ajudat als tècnics de AIDIMME en l'estudi de les masses d'interés de Pinus halepensis i l'obtenció de paràmetres i dades dels arbres en peus, en el marc dels paquets de treball del projecte PT5 i PT6.


Els diversos treballs de camp d'aquesta fase del projecte han consistit en la identificació de parcel·les, mesurament i avaluació de peus mitjançant tècniques no destructives i marcat d'arbres per a fitació i serrat. Paral·lelament, s'ha anat avançant en el processament i extracció de dades dels algorismes desenvolupats.


Un dels treballs realitzats és el de determinació dels creixements mitjançant resistografia. En les parcel·les en les quals s'ha pogut talar els arbres estudiats, s'han realitzat resistografies de seccions transversals, analitzades i comparades posteriorment en laboratori. Per contra, en aquelles que no s'ha pogut talar els arbres, s'ha extret una barrina pressler en sentit i localització pròxims a la resistografia.


Continua així l'execució del projecte WoodbySat, “Desenvolupament de mètodes d'anàlisis, no destructius i per teledetecció, per a l'optimització de l'explotació i millora de la qualitat de fusta de Pinus halepensis, finançat pel fons europeu FEDER a través de l'IVACE+i, amb nombre d'expedient IMDEEA/2023/38.


Fonts: AIDIMME, Offset Trail Coop.V.

1 view0 comments

Comments


Publicar: Blog2_Post
bottom of page