top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Col·laborem en el projecte WOODFOREST SATELLITE

La Comunitat Valenciana és un dels territoris que menor profit obté en l'actualitat dels seus recursos forestals, amb tot just el 7,4% de la seua superfície forestal amb una ordenació aprovada per a la seua planificació i explotació sostenible, enfront del 18% de mitjana en tota Espanya, segons les dades de l'últim Anuari Estadístic del Ministeri d'Agricultura, de 2019. Tot això, unit a altres factors com l'elevat grau de minifundisme, abandó de la gestió, i un baix associacionisme del sector i la propietat, comporta repercussions negatives que tots coneixem, com l'estancament de les economies rurals, increment del risc d'incendis i plagues forestals, etc.


Aquesta situació ha portat a la posada en marxa per part d'AIDIMME, l'institut tecnològic que integra Metalmecànico, Moble, Fusta, Embalatge i Afins, d'un projecte d'innovació per a estudiar i catalogar les masses forestals gràcies a la informació obtinguda mitjançant satèl·lits orbitals, amb l'objectiu de desenvolupar un programa que permeta conéixer el rendiment d'aquests boscos i planificar l'obtenció de fusta i biomassa de manera sostenible i rendible. Aquest projecte compta amb finançament de l'IVACE i la Unió Europea.D'acord amb Francisco Blasco, coordinador del projecte, batejat com Woodforest Satellite, “Un dels problemes per a l'explotació fustera és l'elevat cost que suposa realitzar un inventariat adequat dels recursos existents, a més de les pròpies condicions de l'orografia i l'accés als terrenys”.


L'ús de satèl·lits com els Sentinel, del programa europeu Copernicus, redueix notablement aquests costos i millora significativament la qualitat de les dades gràcies, en part, a la seua actualització permanent. Gràcies a aquests sistemes, els investigadors pretenen desenvolupar un algoritme que permeta determinar, amb la resolució adequada, paràmetres com la densitat i el volum d'arbres, l'espècie o el seu creixement, coneixent així el potencial de fusta extraïble, garantint el seu aprofitament futur en disposar de la informació adequada.


D'aquesta manera es milloraria notablement el coneixement sobre el potencial dels boscos de la principal varietat forestal regional, el Pinus halepensis, o popularment pi blanc, que representa al voltant del 72% de la superfície arbrada de la Comunitat Valenciana. Aquesta espècie, encara que no siga molt atractiva per a la indústria, s'utilitza fonamentalment per a la fabricació de palets, envasos i embalatges de fusta en productes que tenen una durabilitat limitada i que, al seu torn, s'utilitzen posteriorment per a la indústria del tauler, que aprofita els residus d'aquests articles. Però, a més, amb el seu ús com a biomassa també pot ser utilitzada per a usos energètics com el biogàs, una finalitat per a la qual fins i tot ha arribat a exportar-se la seua fusta.Per a calibrar la informació satel·litària recollida, el projecte realitzarà un pilot en diverses parcel·les de les tres províncies d'Alacant, Castelló i València amb el qual comparar les dades. Per a desenvolupar aquesta eina a més AIDIMME compta amb la col·laboració d'empreses valencianes dedicades tant als serveis forestals i la consultoria mediambiental com a fusteres i potencials consumidors, com a fabricants de contraxapats i taulers, i entre els quals ens trobem Offset Trail, que ja hem pogut acompanyar als tècnics en la senyalització d'algunes d'aquestes parcel·les.

Comentários


Publicar: Blog2_Post
bottom of page