top of page
Search
  • Writer's pictureOffset Trail

Col·laboració en plantacions agroforestals de paulonia (Paulownia Spp.) per a cultiu fuster.

Des de febrer de 2021 participem en el disseny, plantació i seguiment d'una plantació agroforestal amb finalitats fusteres de paulonia, en el terme municipal d'Alcalá de Xivert (Castelló).


El monitoratge del cultiu tindrà com a fi l'estudi del creixement aconseguit pel cultiu per al torn establit (8 anys) i es compararà amb la bibliografia existent sobre els creixements d'aquesta espècie. A més, s'intentaran establir correlacions entre el creixement en biomassa aconseguit i l'absorció de CO2 aconseguida al final del torn, comparant-lo a més amb els torns successius.

La varietat triada correspon a un híbrid entre P. tomentosa i P. elongata, desenvolupat pel viver Cotevisa, establida en un marc de 5x5m en règim de reg per degoteig.


Com a tractaments culturals del cultiu a destacar, es realitzarà una retallada de les plantes després del primer any des de la plantació, en el qual el creixement s'haurà concentrat en el sistema radicular. Aquesta retallada permetrà triar el brot més idoni de cada planta, que creixerà amb una rectitud i vigor molt més adequats per al cultiu fuster.


D'altra banda, es realitzaran els tràmits necessaris per a incloure la plantació en el Registre de plantacions forestals de la Generalitat Valenciana, eina administrativa creada per al reconeixement del caràcter forestal temporal de les plantacions d'una sèrie d'espècies per a objectius de producció, que s'establisquen en terrenys agrícoles.

El Registre facilitarà l'accés a la informació sobre plantacions forestals temporals, assegurant la traçabilitat dels productes obtinguts i servint a més, per a elaborar les estadístiques forestals.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Publicar: Blog2_Post
bottom of page