top of page
Consultoría en Certificación, Huella de Carbono y Cambio Climático: Servicios
CONSULTORIA EN PETJADA DE CARBONI I CANVI CLIMÀTIC

Camí cap a la neutralitat ambiental.

Conéixer la nostra petjada ambiental ens permet ser conscients de com contribueix la nostra activitat a la problemàtica del Canvi Climàtic, però a més, també és el primer pas per poder actuar al respecte. Des d'OFFSET TRAIL, oferim una sèrie de serveis relacionats amb el càlcul de la Petjada de Carboni equivalent, la gestió d'emissions i la responsabilitat ambiental corporativa:

Càlcul i Inventari dels GEH (gasos d'efecte hivernacle)

Càlcul i Inventari dels GEH que genera una activitat determinada, per a diferents sectors productius, empreses, ONGs i organitzacions públiques.

Elaboració de projectes de reducció d'emissions

ghg-emissions-sector-1990-2019-budgets20

Aplicació de metodologies eficaces en l'activitat dels nostres clients, adequació a les estratègies i normatives ambientals d'adaptació a l'canvi climàtic.

Estalvi de costos i adaptació a l'economia verda

unnamed_edited.jpg

Identificació d'oportunitats d'estalvi en els costos i d'adaptació a noves tendències, tecnologies i mercats.

Compensació de les emissions

Compensació de les emissions calculades, mitjançant projectes de reforestació en entorns naturals.

Responsabilitat social corporativa

TELEVISI%25C3%2593N_edited_edited.jpg

Demostració davant tercers dels compromisos de l'organització amb la responsabilitat social i mediambiental mitjançant la mitigació de la contribució a el canvi climàtic.

Consultoría en Certificación, Huella de Carbono y Cambio Climático: Servicios

¿En què consisteix LA PETJADA DE CARBONI?

La petjada de carboni és una eina que permet registrar les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a una entitat, siga privada o pública, produïdes durant la seua activitat, o en el cicle de vida d'un producte i, determinant així, la seua contribució al canvi climàtic expressada en tones de diòxid de carboni equivalent.

 

Aquests registres permeten tenir constància d'aquesta petjada i, amb això, treballar per reduir-la, mitigant el seu impacte en el medi ambient. Amb això es contribueix a la creació d'un mercat de productes i serveis de baixa emprenta ecològica, com a resposta a les necessitats actuals de lluita contra el canvi climàtic.

 

 

20180306PHT99040_original.jpg

Els nostres clients

Cada vegada són més les empreses i administracions que compten amb nosaltres per a l'obtenció de diferents segells i certificacions que garanteixen el compromís amb el medi ambient. Mitjançant els nostres informes del càlcul de l'impacte que tenen les seves activitats, juntament amb plans de reducció d'emissions i treballs de reforestació en espais degradats, les empreses o administracions poden reduir el seu impacte ambiental, arribant a ser neutres en carboni.

Aquests serveis estan dirigits a la inscripció de la petjada calculada en el Registri Oficial de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, gestionat pel MITERD, el qual te com a objectiu fomentar la sensibilització en la lluita contra el canvi climàtic i aconseguir una economia baixa en carboni.

Compta amb nosaltres per gestionar tots els tràmits i documentació necessària per a registrar correctament la teva petjada, d'acord amb el projecte en qüestió (càlcul, compensació o reducció d'emissions).

Certificados_Sellos_HUC.png

AVANTATGES DE COMPTAR AMB UNA CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL

1. Una consultoria mediambiental compta amb un equip amb formació multidisciplinar i amb l'experiència necessària dins del sector. Això permet la consecució de projectes de manera més eficient i minimitzant els errors.


2. Permet minimitzar els costos ja que pots sol·licitar els serveis per a projectes en concret.


3. Es tracta d'una forma demantenir-se al dia en legislació mediambiental en comptar amb un equip que es troba al dia de les novetats i canvis de les normes, regulacions i requeriments legals vigents.


4. A més de complir amb la normativa legal, et poden prestar un servei de consecució d'objectius ambientals voluntaris com la utilització denergia més neta, lús de materials reciclats o fer un ús adequat dels teus residus.


5. Assegura la salut i seguretat dins dels llocs de treball ja que et poden ajudar amb tasques com minimitzar els riscos ambientals, laborals i comunitaris relacionats amb la qualitat de l'aire de la teva empresa, l'exposició a substàncies perilloses, etc.


6. També poden ajudar-te amb el desenvolupament deplans per a la gestió de riscos i emergències.

image.png

La suscripción incluye los siguientes servicios:

  • Definición de los principales indicadores de gestión ambiental de la empresa.

  • Análisis de la evolución de los indicadores ambientales seleccionados.

  • Cálculo y registro en el MITECO de la huella de carbono anual de Alcances 1+2 e informe de reducción de emisiones*.

  • Asesoría en trámites administrativos relacionados con la sostenibilidad, revisión continuada y actualización de requisitos legales y asistencia en la interpretación de legislación aplicable.

  • Descuento en la realización de 1 jornada de plantación corporativa al año**

 

*La suscripción deberá abarcar un año fiscal completo (enero-diciembre) para poder calcular y tramitar la huella de carbono de ese año.

**Solo para empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana. Se intentará que el emplazamiento de la plantación sea lo más próximo posible a la sede de la empresa, pero vendrá determinada por la disponibilidad de terrenos.

Puedes consultar los precios* en la tabla siguiente:

image.png

Los precios pueden variar en función de condiciones particulares de la empresa y su actividad, así como otros condicionantes no previstos. Offset Trail Coop.V. se reserva el derecho a modificar el Precio en cualquier momento. El nuevo precio se comunicará al Solicitante con una antelación de al menos un mes a su entrada en vigencia. Si el Solicitante nada dice durante el plazo, se entiende que acepta el nuevo Precio. En caso de no aceptar el nuevo Precio, el Solicitante deberá poner término al Contrato dando aviso por escrito a Offset Trail Coop.V.

Antes de formalizar la suscripción, Offset Trail y la empresa solicitante realizarán una reunión para verificar las características de dicha empresa, así como sus objetivos, y para formalizar el contrato.

bottom of page